שיווק שותפים – תנאים והגבלות

תנאים והגבלות של תוכנית השותפים של MOYA – CONSULTANCY, GUIDANCE & SALES CYPRUS LTD

הסכם:

כשאת\ה נרשמ\ת לתוכנית השותפים של MOYA – CONSULTANCY, GUIDANCE & SALES CYPRUS LTD, (“תוכנית”) הנך מסכימ\ה להיות מחויב\ת לתנאים ולהגבלות הבאים: (“תנאי השירות”).
MOYA – CONSULTANCY, GUIDANCE & SALES CYPRUS LTD שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את תנאי השירות מעת לעת ללא הודעה מוקדמת.
כל עדכון המגדיל או משפר את התוכנית הנוכחית, כולל פרסום כלים ומשאבים חדשים, יהיו כפופים לתנאי השירות.
המשך השימוש שלך בתוכנית לאחר כל שינוי כזה מהווה את הסכמתך לשינויים כאמור.
הפרה של כל אחד מהתנאים שלהלן תביא לסיום תוכנית השותפים ולחילוט כל תשלומי עמלות השותפים שנצברו במהלך ההפרה.
הסכמתך להצטרף ולהשתמש בתוכנית השותפים הינה על אחריותך בלבד.

הצטרפות לשיווק שותפים       

        תנאי חשבון:

 • הנך חייב להיות בן 18 ומעלה כדי להיות חלק מתוכנית זו.
 • הנך חייב להיות בן אנוש. חשבונות הרשומים על ידי “בוטים” או בשיטות אוטומטיות אחרות אינן מורשות.
 • עליך לספק את שמך המלא החוקי, כתובת דוא”ל חוקית וכל מידע אחר שיתבקש כדי להשלים את תהליך ההרשמה (פרטי בנק לביצוע העברה בנקאית, אישור ניהול חשבון, אישור ניכוי מס במקור).
 • הכניסה שלך מיועדת לשמש רק אדם אחד – כניסה יחידה המשותפת למספר אנשים אינה מותרת.
 • הנך אחראי\ת לשמירה על אבטחת חשבונך וסיסמתך. MOYA – CONSULTANCY, GUIDANCE & SALES CYPRUS LTD אינה יכולה ולא תהיה אחראית לכל אובדן או נזק עקב אי עמידה בחובת אבטחה זו.
 • הנך אחראי לכל התוכן המפורסם והפעילות המתרחשת בחשבונך.
 • אדם או ישות משפטית אינם רשאים להחזיק יותר מחשבון אחד בתוכנית השותפים.
 • אינך רשאי להשתמש בתוכנית השותפים למטרה בלתי חוקית או בלתי מורשית. אסור לך, בשימוש בשירות, להפר חוקים הנמצאים בתחום השיפוט שלך (לרבות אך לא מוגבל לחוקי זכויות יוצרים).
 • כל מחלוקת בין הצדדים תטופל באיחוד האירופי. (Any dispute will be handled in the UA)

קישורים / גרפיקה באתר שלך, בהודעות הדוא”ל שלך או בתקשורת אחרת:

לאחר שנרשמת לתכנית השותפים, MOYA – CONSULTANCY, GUIDANCE & SALES CYPRUS LTD תקצה לך קוד שותפים ייחודי. הינך רשאי\ת להציב קישורים, באנרים או גרפיקה אחרת שאנו מספקים עם קוד השותפים שלך באתר שלך, בהודעות הדוא”ל שלך או בתקשורת אחרת.

אנו נספק לך הנחיות, סגנונות קישור ויצירות אמנות גרפיות לשימוש בקישור ל- MOYA – CONSULTANCY, GUIDANCE & SALES CYPRUS LTD לפי בקשה מראש. אנו עשויים לשנות את העיצוב של הגרפיקה בכל עת ללא הודעה מוקדמת, אך לא נשנה את מידות התמונות ללא הודעה מוקדמת.

כדי לאפשר מעקב מדויק של הלקוחות שהופנו ל-MOYA – CONSULTANCY, GUIDANCE & SALES CYPRUS LTD דרך תוכנית השותפים, אנו נספק לך פורמטים של קישורים מיוחדים שישמשו בכל הקישורים שבין האתר שלך לבין MOYA – CONSULTANCY, GUIDANCE & SALES CYPRUS LTD.

עליך לוודא כי כל אחד מהקישורים בין האתר שלך לבין MOYA – CONSULTANCY, GUIDANCE & SALES CYPRUS LTD תומכים בפורמט קישור מיוחדים אלה.

קישורים ל- MOYA – CONSULTANCY, GUIDANCE & SALES CYPRUS LTD המוצבים באתר שלך על פי הסכם זה ואשר משתמשים כראוי בפורמטים של קישורים מיוחדים כאלה מכונים “קישורים מיוחדים.”

את דמי ההפניה תרוויחו רק ​​ביחס למכירות מוצרי MOYA – CONSULTANCY, GUIDANCE & SALES CYPRUS LTD המתרחשות ישירות דרך קישורים מיוחדים.

אנו לא נהיה אחראים כלפיך במידה ואתה או מישהו שאתה מפנה ל-MOYA – CONSULTANCY, GUIDANCE & SALES CYPRUS LTD ישתמש באופן שגוי בקישורים מיוחדים או יקליד באופן שגוי את קוד השותפים שלך, לרבות אם שגיאות אלו יגרמו להפחתת הסכומים ששולמו לך על פי הסכם זה.

דמי הפניה / עמלות ותשלום:

על מנת שמכירת מוצר תהיה כשרה להרוויח דמי הפניה, הלקוח צריך ללחוץ על קישור מיוחד מהאתר שלך, מדוא”ל או מתקשורת אחרת המוביל אל https://MOYA.store ולהשלים הזמנה למוצר במהלך אותה הפעלה.

אנו נשלם עמלות רק עבור רכישות שהתבצעו דרך קישורים המזוהים אוטומטית על ידי המערכות שלנו. אנו לא נשלם עמלות אם מישהו אומר שרכש או שהזין קוד הפניה אם הוא לא השתמש בקישור המזוהה על ידי המערכות של חברת MOYA – CONSULTANCY, GUIDANCE & SALES CYPRUS LTD.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לפסול עמלות שנצברו באמצעות הונאה ו/או שיטות מכירה או שיווק בלתי חוקיות או אגרסיביות מדי.

התשלומים מתחילים רק לאחר שצברת יותר מ- 200 ש”ח מהכנסות תוכנית השותפים. אם חשבון השותפים שלך לעולם לא יחצה את רף ה-200 ש”ח, העמלות שלך לא יתממשו או ישולמו. אנו אחראים רק לתשלום חשבונות שחצו את רף ה 200 ש”ח.

הזדהות כשותף בתוכנית השותפים של MOYA – CONSULTANCY, GUIDANCE & SALES CYPRUS LTD:

אינך רשאי להוציא הודעה לעיתונות על הסכם זה או השתתפותך בתוכנית, פעולה שכזו עשויה לגרום לסיום ההתקשרות שלך עם MOYA – CONSULTANCY, GUIDANCE & SALES CYPRUS LTD ולהוצאתך מתוכנית השותפים. בנוסף, אינך רשאי בשום צורה לייצג לרעה או להאדיר את מערכת היחסים בינינו לבינך, לומר שאתה מפתח את המוצרים שלנו, לומר שאתה חלק מ- MOYA – CONSULTANCY, GUIDANCE & SALES CYPRUS LTD או לרמוז על מערכת יחסים או שייכות כלשהי בינינו לבינך לבין כל גורם או גורם אחר, למעט כפי שמצוין במפורש בהסכם זה (כולל על ידי הבעת רמיזה שאנו תומכים, נותנים חסות, או תורמים כסף לכל צדקה או מטרה אחרת).

לוח זמנים לתשלום:

כל עוד הרווח שלך שנצבר מעמלות עולה על 200 ש”ח, התשלום ישולם לך על בסיס חודשי. אם לא הרווחת 200 ש”ח מאז התשלום האחרון שלך, אנו נשלם לך את החודש הבא לאחר חציית הרף.

הגדרת לקוח:

לקוחות שרוכשים מוצרים באמצעות תוכנית זו ייחשבו כלקוחותיה של MOYA – CONSULTANCY, GUIDANCE & SALES CYPRUS LTD. אי לכך, כל הכללים, המדיניות ונהלי התפעול שלנו בנושא הזמנות של לקוחות, שירות לקוחות ומכירת מוצרים יחולו על אותם לקוחות. אנו עשויים לשנות את המדיניות ונהלי התפעול שלנו בכל עת. לדוגמא, נקבע את המחירים שיחויבו עבור מוצרים שנמכרים במסגרת תוכנית זו בהתאם למדיניות התמחור שלנו. מחירי המוצר וזמינותם עשויים להשתנות מעת לעת. מכיוון ששינויים במחירים עשויים להשפיע על מוצרים שרשומים באתר שלך, אסור לך להציג מחירי מוצרים באתרך. אנו נשתמש במאמצים סבירים מבחינה מסחרית כדי להציג מידע מדויק, אך איננו יכולים להבטיח זמינות או מחיר של מוצר מסוים.

האחריות שלך:

את\ה תהיה האחראי הבלעדי לפיתוח, תפעול ותחזוקה של האתר שלך ועל כל החומרים המופיעים באתר שלך. את\ה תהיה האחראי הבלעדי ל:

 • הפעלה טכנית של האתר שלך וכל הציוד הקשור אליו.
 • יש לוודא שהצגת הקישורים המיוחדים באתרך אינם מפרים כל הסכם בינך לבין צד ג’ כלשהו (כולל הגבלות או דרישות שהוצבו עליך על ידי צד שלישי המארח את האתר שלך).
 • הדיוק, האמת והנאותות של החומרים המפורסמים באתר שלך (כולל, בין היתר, כל החומרים הקשורים למוצר וכל מידע שאתה כולל בתוכו או מקשר אליו עם קישורים מיוחדים).
 • הבטחה כי חומרים המפורסמים באתרך אינם מפרים או פוגעים בזכויותיהם של צד שלישי כלשהו (כולל, למשל, זכויות יוצרים, סימני מסחר, פרטיות, או זכויות אישיות או קניין רוחני או אחר).
 • הקפדה על כך שהמוצרים המפורסמים באתרך אינם עלילתיים או בלתי חוקיים בדרך אחרת.
 • הבטחה שאתרך חושף במדויק ובצורה נאותה, בין אם באמצעות מדיניות פרטיות ובין אם באופן אחר, כיצד אתה אוסף, משתמש, מאחסן וחושף נתונים שנאספו מהמבקרים באתרך, לרבות, במידת הצורך, שצד שלישי (כולל מפרסמים) רשאים להציג תוכן ו/או פרסומות ולאסוף מידע ישירות מהמבקרים שלך ועשויים לשתול  “Cookies” בדפדפני המבקרים.
 • כל מחלוקת בין הצדדים תטופל באיחוד האירופי. (Any dispute will be handled in the UA)

ציות לחוקים:

כתנאי להשתתפות בתכנית, אתה מסכים שבזמן שאתה משתתף בתוכנית אתה תעמוד בכל החוקים, התקנות, הכללים,  הצווים, הרישיונות, והאישורים, פסקי הדין, החלטות ו/או הדרישות האחרות של כל רשות ממשלתית שיש לה סמכות שיפוט עלייך, בין אם חוקים אלה ואחרים נכנסים לתוקף או מאוחר יותר נכנסים לתוקף בזמן שאתה משתתף בתוכנית. מבלי להגביל את ההתחייבות האמורה, אתה מסכים כי כתנאי להשתתפותך בתוכנית את\ה תעמוד\י בכל החוקים (פדרליים, ממלכתיים או אחרים) החלים על דוא”ל שיווקי, לרבות ללא הגבלה, חוק CAN-SPAM משנת 2003 וכל החוקים האחרים נגד ספאם.

תקופת ההסכם והתכנית:

תקופת הסכם זה תתחיל עם קבלתנו את בקשתך להצטרפות לתוכנית ותסתיים לאחר סיומה על ידי אחד מהצדדים. אתה או אנו רשאים לסיים הסכם זה בכל עת, עם או בלי עילה, על ידי מתן לצד השני הודעה על סיום ההתקשרות בכתב. עם סיום הסכם זה מכל סיבה שהיא, תפסיק מיד להשתמש בקישורים שלנו באתר שלך, ותמחק את כל הקישורים ל- https://www.moya-cbd.com/ וכל סימני המסחר,  והלוגואים שלנו וכל החומרים האחרים המסופקים על ידנו או מטעמך במסגרת התוכנית. MOYA – CONSULTANCY, GUIDANCE & SALES CYPRUS LTD שומרת לעצמה את הזכות לסיים את התוכנית בכל עת. עם סיום התוכנית, MOYA – CONSULTANCY, GUIDANCE & SALES CYPRUS LTD תשלם כל רווח מצטבר שנצבר מעל 200 ש”ח.

סיום ההתקשרות:

לחברת MOYA – CONSULTANCY, GUIDANCE & SALES CYPRUS LTD לפי שיקול דעתה הבלעדי, הזכות להשעות או לסיים את חשבונך ולסרב לכל שימוש שוטף או עתידי בתוכנית, או בכל שירות אחר של MOYA – CONSULTANCY, GUIDANCE & SALES CYPRUS LTD מכל סיבה שהיא ובכל עת. סיום כזה של השירות יביא לביטול או מחיקה של חשבונך או גישתך לחשבונך, ולחילוט כל העמלות הפוטנציאליות שיש לשלם בחשבונך אם הן הושגו באמצעות הונאה, שיטות מכירה או שיווק בלתי חוקיות, אגרסיביות או מפוקפקות. MOYA – CONSULTANCY, GUIDANCE & SALES CYPRUS LTD שומרת לעצמה את הזכות לסרב לשירות למישהו מכל סיבה שהיא ובכל עת.

יחסי הצדדים:

אתה וחברת MOYA – CONSULTANCY, GUIDANCE & SALES CYPRUS LTD הינם אושיות משפטיות נפרדות, ושום דבר בהסכם זה לא ייצור שום שותפות, מיזם משותף, סוכנות, זיכיון או יחסי עבודה בין הצדדים. לא תהיה לך שום סמכות לבצע או לקבל הצעות או ייצוגים מטעמנו. לא תצהיר שום הצהרה, בין אם באתרך ובין אם באופן אחר, אשר באופן סביר היה סותר דבר בסעיף זה.

מגבלות האחריות:

אנו לא אחראים לנזקים עקיפים, מיוחדים או תוצאתיים (אובדן הכנסה, רווחים או נתונים) הנובעים בקשר להסכם זה או לתוכנית, גם אם הודיעו לנו על האפשרות לנזקים כאלה. יתר על כן, האחריות המצטברת שלנו הנובעת מהסכם זה והתוכנית לא תעלה על סך דמי ההפניה ששולמו או שישולמו לך במסגרת הסכם זה.

הצהרות:

אנו לא מתחייבים באופן מפורש או באופן משתמע ביחס לתכנית או למוצרים הנמכרים באמצעות התוכנית בנוסף, אנו לא מתחייבים על כך כי הפעולת של MOYA – CONSULTANCY, GUIDANCE & SALES CYPRUS LTD תהיינה נטולות שגיאות, ואנו לא אחראים לתוצאות של הפרעות ושגיאות כלשהן.

בוררות:

בכל מחלוקת הנוגעת בדרך כלשהי להסכם זה (לרבות כל הפרה בפועל או לכאורה), כל עסקאות או פעילויות על פי הסכם זה או מערכת היחסים שלך אתנו יועברו לבוררות חסויה. במידה שתבוצע הפרה כלשהי מתנאי החוזה מעלה כולל הפרת זכויות הקניין הרוחני שלנו, אנו עשויים לבקש סעד או צו אחר המתאים בכל בית משפט. או בכל בית משפט אחר שיש לו שיפוט מוסמך. בוררות על פי הסכם זה יתנהלו לפי כללי הבוררות במדינת ישראל. פסק הבורר יהיה מחייב וניתן להיכנס אליו כפסק דין בכל בית משפט בעל סמכות שיפוט מוסמכת.